Poszukiwanie ropy i gazu

Dla utrzymania właściwego poziomu dostaw ropy i gazu niezbędne jest ciągle poszukiwanie nowych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego. Nasza firma prowadzi poszukiwania złóż zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Badania geofizyczne

Jednym z kluczowych etapów poszukiwania i rozpoznawania złóż surowców energetycznych są badania geofizyczne, wykonywane np. metodą sejsmiczną (badanie budowy geologicznej skał za pomocą fal sejsmicznych), czy badania w trakcie wiercenia (tzw. geofizyka otworowa).

Eksploatacja złóż ropy i gazu

Naszą misją jest zapewnienie niezawodnych i bezpiecznych dostaw surowców energetycznych. Blisko jedna trzecia krajowego zapotrzebowania na gaz jest zaspokajana z krajowego wydobycia tego surowca.

Podziemne magazynowanie gazu

Aby sprostać wyzwaniom związanym z energetycznym bezpieczeństwem kraju oraz sezonowym wahaniom poziomu zużycia gazu, niezbędne jest utrzymanie sprawnie funkcjonującej infrastruktury, w tym podziemnych magazynów gazu. Obecnie PGNiG jest właścicielem dziewięciu podziemnych magazynów gazu...

Ochrona środowiska

PGNiG od co najmniej kilkunastu lat włączyło się w nurt nowoczesnego postrzegania ochrony środowiska tzn. nie ograniczania się tylko do naprawiania szkód wyrządzonych środowisku, ale świadomego i planowego monitorowania aspektów swojej działalności, przewidywania ich wpływu na środowisko, czy wręcz zapobiegania niekorzystnym efektom.

Inwestycje górnicze

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi i standardami technicznymi projektujemy i budujemy instalacje napowierzchniowe przeznaczone do bezpiecznego wydobywania, przesyłania i przeróbki węglowodorów ciekłych i gazowych.

NA SKRÓTY

przewiń aby zobaczyć
resztę strony

O nas

W zakładce informacje dotyczące utworzenia OGIE, Misji, Celu a także nadzoru i struktury.

Działalność

Oddział prowadzi działalność poszukiwawczą w ramach uzyskanych przez PGNiG S.A. koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów. Sprawuje nadzór merytoryczny w Oddziałach Wydobywczych nad procesem eksploatacji złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, podziemnym składowaniem odpadów oraz podziemnym bezzbiornikowym magazynowaniem gazu dla potrzeb eksploatacji.

Koncesje

Od dnia 1 stycznia 2015 r. pod poniższym linkiem zostanie udostępniony interaktywny serwis zawierający informacje, których publikacja jest wymagana na podstawie Art. 49zb Ustawy z dnia 9 lipca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze.

Kontakt

Oddział Geologii i Eksploatacji PGNiG S.A.
ul. Kasprzaka 25 a
01-224 Warszawa
tel. +48 22 589 49 77
email: d@pgnig.pl

zamknij
Ta strona używa cookie. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie.