Zakończenie wiercenia otworu Wysin-3H na koncesji Stara Kiszewa

Oddział Geologii i Eksploatacji PGNiG zakończył wiercenie otworu Wysin-3H na koncesji Stara Kiszewa w woj. pomorskim

Na początku grudnia br. Oddział Geologii i Eksploatacji zakończył wiercenie horyzontalnego otworu badawczego Wysin-3H, o długości całkowitej 5540. W roku 2016 planowane jest przeprowadzenie zabiegu szczelinowania w obu otworach na klastrze Wysin (Wysin – 2H i Wysin - 3H).

Planowane w pierwszej połowie przyszłego roku zabiegi oraz testy produkcyjne będą ostatnim etapem, który pozwoli PGNiG na podjęcie decyzji o skali i zakresie dalszych prac. Wliczając wszystkie niezbędne przygotowania, dwa zabiegi szczelinowania oraz testy, potrwają ok. 6 m-cy.