PGNiG rozpoczęło wiercenie odwiertu poszukiwawczego w Niemczech

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA rozpoczęło 4 grudnia br. prace wiertnicze na otworze kierunkowym Markische Heide-1 we wschodnich Niemczech. Wiercenie potrwa do lutego 2016, a planowana głębokość otworu to ok. 2800 m.

Prace wiertnicze wykonuje niemiecka firma ITAG urządzeniem ITAG30. Celem poszukiwawczym jest potencjalne złoże ropy naftowej w permskich osadach czerwonego spągowca.

Prace prowadzone są na podstawie podpisanej w sierpniu br. umowy firmą Central European Petroleum GmbH (CEP) dotyczącej współpracy na wydzielonej części koncesji Lubben we wschodnich Niemczech w landzie Brandenburgia. Celem wspólnych operacji jest poszukiwanie, rozpoznawanie oraz wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego. Planowane zaangażowanie finansowe PGNiG SA w ten projekt do połowy przyszłego roku przekroczy 10 mln euro.

PGNiG objęło 36% udziałów w przyszłych przychodach z potencjalnej produkcji ropy naftowej i gazu ziemnego. Partnerami na wydzielonym obszarze Lubben SW są CEP (39%) i austriacka firma Rohöl-Aufsuchungs Aktiengesellschaft RAG (25%). Operatorem na wydzielonym obszarze Lubben SW jest CEP.

PGNiG pokryje część kosztów wierceń poszukiwawczych oraz zwróciło część z dotychczas poniesionych kosztów na koncesji przez firmę Central European Petroleum GmbH. Wstępnie planowane jest odwiercenie dwóch otworów.

Wydzielona część koncesji Lubben SW ma powierzchnię 414 km2.
  • Nazwa plikuTyp plikuWaga pliku