PGNiG otrzymało koncesję na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż metanu z pokładów węgla oraz wydobywanie metanu z pokładów węgla

7 marca 2017 r., po wcześniejszym przeprowadzeniu stosownej procedury przetargowej, Minister Środowiska udzielił PGNiG koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż metanu z pokładów węgla oraz wydobywanie metanu z pokładów węgla na obszarze „Międzyrzecze”.

W 2016 roku Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA oraz Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy stworzyły konsorcjum, które prowadzi projekt badawczy: „Odmetanowania pokładów węgla poprzez stymulację produktywności metanu z pokładów węgla w otworach wiertniczych Gilowice-1 i Gilowice-2H”. Głównym celem prac jest sprawdzenie możliwości intensyfikacji dopływu metanu w pokładach węgla udostępnionych otworami horyzontalnymi wierconymi z powierzchni. W badaniach zastosowana została technologia szczelinowania hydraulicznego, które przeprowadzone zostało w otworze Gilowice-2H w pokładzie węgla 510. W chwili obecnej projekt jest w fazie testów. Wyniki powinniśmy poznać w połowie 2017 r. Doświadczenia zdobyte podczas realizacji projektu posłużą jako podstawa do podjęcia działań na szerszą skalę – do przemysłowej eksploatacji metanu na obszarach nieobjętych wydobyciem oraz przedeksploatacyjnego odmetanowania kopalń. To z kolei może znacząco wpłynąć na bezpieczeństwo górników, którzy w przyszłości podejmą eksploatację oraz na obniżenie emisji metanu do atmosfery. Ujmowany metan będzie mógł być wykorzystany jako surowiec energetyczny, co może pozytywnie wpłynąć na rentowność kopalń.

W ubiegłym roku PGNiG złożyło w Ministerstwie Środowiska ofertę na udzielnie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie oraz wydobywanie złóż metanu z pokładów węgla na obszarze „Międzyrzecze”. Postępowanie przetargowe zostało zakończone i zgodnie z protokołem z dnia 28.11.2016, oferta PGNiG SA została uznana za najkorzystniejszą. W związku z tym Minister Środowiska wydał decyzję o udzieleniu PGNiG koncesji.