Zakończenie wiercenia otworu Wysin-2H na koncesji Stara Kiszewa

Oddział Geologii i Eksploatacji PGNiG zakończył wiercenie otworu Wysin-2H na koncesji Stara Kiszewa w woj. pomorskim

Na przełomie sierpnia i września br. Oddział Geologii i Eksploatacji sukcesem zakończył wiercenie horyzontalnego otworu badawczego Wysin-2H, o długości całkowitej 5333 m, w tym o długości odcinka poziomego - 1167m. W pierwszych dniach września otwór zarurowano i zacementowano. Jeszcze w miesiącu wrześniu, po przestawieniu urządzenia wiertniczego, rozpocznie się wiercenie otworu horyzontalnego Wysin-3H.

Odwierty w pobliżu miejscowości Wysin w Gminie Liniewo w powiecie kościerskim, w tym już zrealizowane - Wysin-1 i Wysin-2H oraz planowany Wysin-3H, są częścią projektu badawczego rozpoczętego przez PGNiG w 2010 roku. Jego celem jest pozyskane danych, które pozwolą na zweryfikowanie potencjału łupków na trzech, należących do PGNiG SA, pomorskich koncesjach na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż gazu i ropy naftowej. W ramach projektu wykonano dotychczas 2 zdjęcia sejsmiczne 3D oraz prace wiertniczne na 10 otworach pionowych: Lubocino-1, Opalino-2, Opalino-3, Opalino-4, Kochanowo-1 i Tepcz-1 (Koncesja Wejherowo); Borcz-1 i Miłowo-1 (Koncesja Kartuzy-Szemud); Wysin-1 i Będomin-1 (Koncesja Stara Kiszewa) oraz na 3 otworach horyzontalnych: Lubocin-2H, Lubocino-3H (Koncesja Wejherowo);: Wysin-2H (Koncesja Stara Kiszewa).