Oddział Geologii i Eksploatacji PGNiG podsumował swoją działalność w 2015 roku

W 2015 roku PGNiG wierciło w Polsce 41 otworów

Oddział Geologii i Eksploatacji Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA w roku 2015 roku wiercił 41 otworów badawczych, poszukiwawczych, rozpoznawczych i eksploatacyjnych na koncesjach zlokalizowanych w województwach: zachodniopomorskim, pomorskim, lubuskim, wielkopolskim, małopolskim i podkarpackim. Wiercenie 39 z nich zostało zakończone.

Dziesięć odwiertów poszukiwawczo-rozpoznawczych to odwierty pozytywne, czyli takie w których stwierdzono występowanie złóż gazu ziemnego. Łączne szacowane zasoby, odkryte tymi odwiertami, są szacowane na ok. 3,7 mld m3 gazu (ok. 24,2 mln boe).

Ponadto Spółka zrealizowała siedemnaście odwiertów eksploatacyjnych. Siedem z nich to odwierty ropne. Przewidywana produkcja roczna ropy naftowej z czterech odwiertów to 154 tys. ton (ok. 1,16 mln boe), natomiast pozostałe trzy odwierty oczekują na próby końcowe. Pozostałe to odwierty z produkcją gazu w ilości 90 mln m3 na rok tj. ok. 0,35 mln boe.

PGNiG w 2015 r. włączyło do eksploatacji 15 odwiertów w tym 13 gazowych i 2 ropne. Przewidywana produkcja z tych odwiertów to ok. 105 mln m3 gazu (w przeliczeniu na gaz wysokometanowy) i 5,9 tys. t ropy (w sumie ok. 0,72 mln boe) rocznie.

W 2015 r. PGNiG na podstawie odkryć z lat poprzednich udokumentowało zasoby węglowodorów wielkości 27 mln boe.