Nowy odwiert w Pakistanie

23 maja 2016 r. Oddział PGNiG w Pakistanie rozpoczął wiercenie odwiertu ekpsloatacyjnego  Rehman 2, na złożu Rehman, koncesja Kirthar, prowincja Sinth, dystrykt Dadu.

Jest to trzeci odwiert na złożu Rehman, którego zadaniem jest przede wszystkim zwiększenie produkcji ze złoża. Planowany czas wiercenia z testami to 120 dni,  a zaplanowana długość otworu ma wynieść 2743 metry. Prace wiertnicze prowadzi należąca do Grupy Kapitałowej PGNiG spółka Exalo Driling SA.

Otwór Rehman -2 jest kolejnym elementem konsekwentnie prowadzonych prac mających na celu pełne zagospodarowanie złóż Rehman i Rizq (gdzie w ubiegłym roku dokonaliśmy odkrycia złoża tight gas o zasobach 4,5 mld m3), w ramach których opracowano koncepcję wspólnego zagospodarowania wyżej wymienionych złóż oraz trwają intensywne prace przygotowawcze do wiercenia kolejnych otworów (wiercenie kolejnego otworu Rehmn – 3 powinno rozpocząć się bezpośrednio po zakończeniu prac w otworze Rehman – 2).

W ramach tych prac w roku 2015 zakończono również budowę instalacji eksploatacyjnych które po wykonaniu dodatkowych otworów, umożliwią trzykrotne zwiększenie dotychczasowego wydobycia. Na rok 2016 przewidziano również uruchomienie produkcji ze złoża Rizq jak również włączenie do produkcji kolejnego otworu na złożu Rehman.