Prace na koncesji Kirthar w Pakistanie

Trwają prace na koncesji Kirthar w Pakistanie na podstawie umowy zawartej pomiędzy PGNiG S.A. a rządem Pakistanu. Operatorem jest firma w której udziały posiadają w 70% PGNiG oraz w 30% Pakistan Petroleum Ltd.

Dotychczas na podstawie badań sejsmicznych i dwóch odwiertów (Rehman-1 i Hallel X-1) udokumentowano złoże Rehman - o zasobach wydobywalnych 11.5 mld m3 (75,187 mln boe) gazu ziemnego, a na podstawie odwiertu Rizq-1 złoże Rizq - o zasobach wydobywalnych 4,5 mld m3 (ok. 29 mln boe). Z otwóru Rehman-1 aktualnie prowadzona jest próbna eksploatacja a gaz jest sprzedawany.

Obecnie przygotowywane jest też wystąpienie o przedłużenie II etapu koncesji poszukiwawczej. Uzyskanie przedłużenia II okresu poszukiwawczego umożliwi wykonanie badań sejsmicznych 3D na złożu Rizq i obiekcie poszukiwawczym N2, przeprowadzenie wydłużonego testu produkcyjnego na otworze Rizq-1, a dalej komercjalizację złoża, wydzielenie obszaru górniczego i pozyskanie koncesji eksploatacyjnej dla złoża Rizq, a jednocześnie da możliwości prowadzenia prac poszukiwawczych na znajdującym się w geologicznym ciągu strukturalnym obiekcie złożowym N2 (na północ od złoża Rizq).