Aktualności

Drukuj

14.03.2018 PGNiG: 6,58 mld zł EBITDA, 2,92 mld zł zysku netto w 2017 r. – najwyższe wyniki w historii

Zysk netto Grupy Kapitałowej PGNiG w 2017 roku zwiększył się o 24 proc. Wynik EBITDA jest o 10 proc. lepszy niż rok wcześniej. EBIT wzrósł o 16 proc. do 3,91 mld zł. Przychody Grupy wzrosły rok do roku o 8 proc. do poziomu 35,86 mld zł.

Cieszy nas dobry wynik EBITDA i zysk netto, które są najwyższe w historii naszej Grupy Kapitałowej. Rosnące ceny ropy i gazu, które kształtowały się na istotnie wyższym poziomie niż rok wcześniej, pozwoliły wygenerować świetne wyniki finansowe naszej działalności w segmencie upstream powiedział Piotr Woźniak, prezes Zarządu PGNiG SA. Aktywnie podchodzimy do realizacji naszej strategii –sprzedaliśmy o ponad 2,5 mld m3 gazu więcej niż przed rokiem dodał prezes PGNiG SA.

Droższe surowce – zyskuje Poszukiwanie i Wydobycie

Dzięki wzrostom cen ropy naftowej i gazu ziemnego przychody ze sprzedaży segmentu Poszukiwanie i Wydobycie zwiększyły się o 16 proc. do 6,12 mld zł. EBITDA tego segmentu wzrosła o 75 proc. Wydobycie gazu ziemnego w 2017 roku w całej Grupie Kapitałowej wyniosło 4,54 mld m3 i poprawiło się o 2 proc. w stosunku do roku 2016.

Ponad 2,5 mld m3 więcej sprzedanego gazu

Sprzedaż gazu ogółem poza GK PGNiG wzrosła do 26,79 mld m3, czyli o 10 proc.  w porównaniu z rokiem 2016. Wolumen sprzedaży gazu w hurcie wzrósł o 55 proc. Do odbiorców detalicznych sprzedaż zwiększyła się o blisko 0,5 mld m3. Wyższe ceny ropy miały jednak negatywny wpływ na koszty pozyskania gazu z importowych kontraktów długoterminowych. Dodatkowo na niższy wynik segmentu Obrót i Magazynowanie w wygenerowanej EBITDA miał wpływ odpis aktualizujący majątek trwały w tym segmencie w wysokości 364 mln zł.

Większy wolumen dystrybucji gazu

Przychody ze sprzedaży segmentu Dystrybucja wyniosły blisko 4,94 mld zł i nieznacznie przekroczyły wynik z 2016 roku. Wolumen dystrybuowanego gazu był o ponad 7 proc. wyższy niż rok wcześniej i osiągnął 11,65 mld m3 co potwierdza, iż rynek gazu w Polsce rośnie coraz szybciej. Przychody ze świadczenia usługi dystrybucyjnej poprawiły się o 5 proc. przy jednocześnie wyższych kosztach operacyjnych segmentu. 

Więcej ciepła i prądu

W segmencie Wytwarzanie wzrost przychodów ze sprzedaży wyniósł 3 proc. i osiągnął 2,25 mld zł. O 11 proc. wzrosła EBITDA tego segmentu. Sprzedaż ciepła w porównaniu z rokiem 2016 wzrosła o 6 proc., a sprzedaż energii elektrycznej z produkcji o 8 proc.

Dobry rok

Skuteczne działania w obszarze handlowym pozwoliły na zawarcie nowych kontraktów ze strategicznymi klientami, w tym ArcelorMittal, Euroglas, Grupą Azoty, KGHM i Lotosem. Sprzedaż gazu ziemnego na Ukrainę osiągnęła w 2017 r. prawie 730 mln m³ (od początku sierpnia 2016 r. przekroczyła 1 mld m³ gazu). PGNiG SA podpisała 11 umów biletowych na usługę magazynowania gazu ziemnego. Liczba odbiorców detalicznych, którzy skorzystali z ofert promocyjnych Pakiet Prąd i Gaz - PiG, GAZek oraz Stale Niska Cena osiągnęła 100 tysięcy.

Do klientów odbierających LNG za pośrednictwem autocystern dotarło 1522 takich ładunków w 2017 roku, a licząc od czerwca 2016 roku – już prawie 2500. Kolejne umowy z zakładami komunikacji miejskiej w Rzeszowie, Sanoku, Tarnowie i Tychach pozwolą dostarczyć sprężony gaz ziemny (CNG) dla kolejnych 150 autobusów.

Najważniejsze wydarzenia 2017 roku dla GK PGNiG:

 • Zawarcie wiążących umów na rezerwację przepustowości w gazociągu Baltic Pipe z operatorami systemów przesyłowych duńskim i polskim o wartości ok. 8,1 mld zł.
 • Rezerwacja pełnej mocy regazyfikacyjnej w terminalu LNG w Świnoujściu.
 • Umowa dodatkowa do długoterminowej umowy z Qatargas zwiększająca dostawy z Kataru. Wolumen importu wzrósł do ponad 2 mln ton LNG rocznie.
 • 5-letnia umowa na regularne dostawy amerykańskiego LNG z firmą Centrica LNG Company Limited.
 • Zawarcie transakcji spotowych, dzięki którym możliwy był import skroplonego gazu ziemnego z Norwegii i z USA (pierwsza dostawa amerykańskiego LNG do Europy Północnej).
 • Ratingi renomowanych agencji – rating BBB- z perspektywą stabilną od Fitch i potwierdzenie ratingu Baa3 z perspektywą stabilną przez Moody’s.
 • Nowa  strategia na lata 2017-2022 z perspektywą do 2026 roku.
 • Otwarcie Biura handlowego LNG w Londynie.
 • Rozpoczęcie wydobycia gazu i ropy ze złoża Gina Krog w Norwegii.
 • Dywidenda w kwocie 1,156 mln zł, czyli 0,20 zł na jedną akcję.
 • Zniesienie regulacji cen dla odbiorców biznesowych.
 • Rozpoczęcie inwestycji w nowy blok parowo-gazowy w Elektrociepłowni Żerań w Warszawie o mocy 497 MWe.
 • W obszarze badań i rozwoju dobre efekty pilotażowego programu wydobycia metanu z pokładów węgla w Gilowicach.

 

Powrót